Komitet Badań Nad Migracjami PAN

Przewodniczący: prof. Janusz Mucha

http://www.kbnm.pan.pl

 

Komitet Etyki w Nauce PAN

Przewodniczący: prof. Paweł Łuków

http://www.ken.pan.pl

 

Komitet Naukoznawstwa PAN

Przewodniczący: prof. Ewa Okoń-Horodyńska

http://www.naukoznaw.pan.pl