Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

Przewodniczący: prof. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent PAN

http://kbmk.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego:

  • ds. współpracy z Międzynarodową Unią Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB),
  • ds. współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej (IUPAB).

 

Komitet Biologii Organizmalnej PAN

Przewodniczący: prof. Bogdan Jackowiak

http://kbo.pan.pl

 

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

Przewodniczący: prof. Krzysztof Spalik

http://kbsie.pan.pl

 

Komitet Biotechnologii PAN

Przewodniczący: prof. Ewa Łojkowska

http://www.kbiotech.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Europejską Federacją Biotechnologii (EFB).

 

Komitet Nauk Agronomicznych PAN

Przewodniczący: prof. Dariusz Grzebelus

http://kna.pan.pl

 

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN

Przewodniczący: prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

https://knlitd.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO).

 

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Przewodniczący: prof. Dorota Witrowa-Rajchert, członek korespondent PAN

https://knoziz.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Żywności i jej Technologii (IUFoST).

 

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

Przewodniczący: prof. Tomasz Szwaczkowski

http://www.knz.pan.pl

 

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN

Przewodniczący: prof. Wojciech Niżański

http://knwibr.pan.pl