Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

Przewodniczący: prof. Leszek Zasztowt

http://www.khnit.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki (IUHPST/DHST).

 

Komitet Językoznawstwa PAN

Przewodniczący: dr hab. Maciej Eder  

http://www.komjezyk.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Stałym Komitetem Lingwistów (CIPL).

 

Komitet Nauk Demograficznych PAN

Przewodniczący: prof. Elżbieta Gołata

http://www.knd.pan.pl

 

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Przewodniczący: prof. Bogusław Fiedor  

http://www.kne.pan.pl

 

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Maria Kaniowska

http://www.kometno.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES).

 

Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Przewodniczący: prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska

https://academicon.pl/komitet-nauk-filozoficznych-pan

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauk – Sekcja Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki (IUHPS/DLMPS).

 

Komitet Nauk Historycznych PAN

Przewodniczący: prof. Tomasz Schramm

http://www.knh.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego:

  • ds. współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej (CIHM),
  • ds. współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną (CIN),
  • ds. współpracy z Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich (CIEHS),
  • ds. współpracy z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych (CISH).

 

Komitet Nauk o Finansach PAN

Przewodniczący: prof. Małgorzata Zaleska, członek korespondent PAN

http://knfpan.pan.pl

 

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN

Przewodniczący: prof. Kazimierz Ilski

http://www.knoka.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań Bizantologicznych (AIEB).

 

Komitet Nauk o Kulturze PAN  

Przewodniczący: prof. Ewa Rewers

http://www.knok.pan.pl

 

Komitet Nauk o Literaturze PAN

Przewodniczący: prof. Anna Łebkowska

http://www.knol.pan.pl

 

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Przewodniczący: prof. Gertruda Uścińska

http://www.knopips.pan.pl

 

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Przewodniczący: prof. Wojciech Bałus

http://www.knos.pan.pl

 

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Przewodniczący: prof. Wojciech Dyduch

http://www.knoiz.pan.pl

 

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN

Przewodniczący: prof. Piotra Taracha

http://www.kno.pan.pl

 

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Przewodniczący: prof. Agnieszka Cybal-Michalska

http://www.knped.pan.pl

 

Komitet Nauk Politycznych PAN

Przewodniczący: dr hab. Tadeusz Wallas

http://www.knpol.pan.pl

 

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

Przewodniczący: prof. Sylwester Czopek

http://www.archekom.pan.pl

 

Komitet Nauk Prawnych PAN

Przewodniczący: prof. Robert Grzeszczak

http://www.knp.pan.pl

 

Komitet Nauk Teologicznych PAN

Przewodniczący: ks. prof. Krzysztof Pawlina

http://www.teologia.pan.pl

 

Komitet Psychologii PAN

Przewodniczący: dr hab. Michał Harciarek

http://www.kompsych.pan.pl

 

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Przewodniczący: prof. Zbigniew Greń

http://www.komslow.pan.pl

Komitet pełni dodatkowo funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów (ICS).

 

Komitet Socjologii PAN

Przewodniczący: prof. Cezary Obracht-Prondzyński

http://kspan.pan.pl

 

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Przewodniczący: prof. Krzysztof Jajuga

http://www.ksie.pan.pl