Szanujemy prywatność obywateli i dbamy o bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Podstawowe informacje

 1. Korzystając z naszego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) akceptujesz naszą politykę prywatności, w tym zasady przetwarzania danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Nauk (PAN) z siedzibą w Warszawie (00-901), Pałac Kultury i Nauki przy pl. Defilad 1 (skrytka pocztowa 24).
 3. Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z możliwości opisanych w zakładce Kontakt.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, byśmy mogli nawiązać z Tobą kontakt i udostępnić informację publiczną.
 5. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować, pisząc na adres iod@pan.pl.
 6. Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także złożenia sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady przetwarzania danych

 1. Przetwarzając dane przestrzegamy przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 2. Za pośrednictwem serwisu bip.pan.pl zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do:
  2.1. zarządzania BIP PAN, w tym serwerami,
  2.2. utrzymania oferowanych usług,
  2.3. zapewnienia bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych, 
  2.4. celów statystycznych.
 3. Z BIP PAN każdy może korzystać anonimowo. Jeśli jednak chcesz się z nami skontaktować, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe. Tak się stanie na przykład, gdy poprosisz o udostępnienie informacji publicznej lub skorzystasz z formularza kontaktowego.
 4. BIP PAN – podobnie jak wszystkie strony internetowe – gromadzi pewne dane automatycznie. Nie są one jednak kojarzone z konkretnymi osobami, które przeglądają serwis. Zbieramy:
  4.1. logi serwerów i serwisu (np. adres IP, typ przeglądarki, urządzenia czy systemu operacyjnego),
  4.2. ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia internauty; zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk; mogą też zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
 5. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie akceptują ciasteczka. Możesz jednak samodzielnie zmienić te ustawienia. Jeśli wyłączysz przechowywanie ciasteczek, niektóre funkcje BIP PAN mogą nie działać poprawnie.
 6. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie upoważnionym pracownikom PAN, którzy potrzebują ich do wykonania określonych zadań służbowych (np. udostępnienia informacji publicznej).
 7. Dane osobowe możemy powierzyć – na podstawie umowy – podmiotom, które przetwarzają te dane w naszym imieniu, wykonując dla PAN określone usługi (np. dostawcy usług IT, operatorowi pocztowemu).
 8. W niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, policji).
 9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do:
  9.1. zapewnienia ciągłości działania BIP PAN,
  9.2. realizacji obowiązków dotyczących informacji publicznej,
  9.3. obsługi spraw zgłoszonych przez obywateli.
 10. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych serwisów internetowych, do których linki znajdują się w BIP PAN. 
 11. Nasza polityka prywatności obowiązuje od 22 grudnia 2020 r. Aktualizacje będziemy zamieszczać na tej stronie.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)