Kontakt

tel. +48 22 182 60 40
fax +48 22 182 70 54
wydzial_4@pan.pl

Dziekan wydziału

prof. Antoni Rogalski, członek rzeczywisty PAN 

Rada kuratorów – skład

 • przewodniczący: prof. Tomasz Kapitaniak, członek rzeczywisty PAN
 • zastępczyni przewodniczącego: prof. Czesława Rosik-Dulewska, członek rzeczywisty PAN
 • członkowie:
  • prof. Jan Awrejcewicz, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Andrzej Bartoszewicz, członek korespondent PAN
  • prof. Hanna Bogucka, członek korespondent PAN
  • prof. Teodor P. Gotszalk, członek korespondent PAN
  • prof. Leszek R. Jaroszewicz, członek korespondent PAN
  • prof. Teofil Jesionowski, członek korespondent PAN
  • prof. Tomasz Kapitaniak, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Bożena Kostek, członek korespondent PAN
  • prof. Krzysztof Krawiec
  • prof. Małgorzata Lewandowska, członek korespondent PAN
  • prof. Adam Liebert, członek korespondent PAN
  • prof. Jerzy Lis, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Mariusz Malinowski, członek korespondent PAN
  • prof. Michał Malinowski, członek korespondent PAN
  • prof. Dariusz Mikielewicz, członek korespondent PAN
  • prof. Janusz Mroczka, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Michał Mrozowski, członek korespondent PAN
  • prof. Stanisław Nagy, członek korespondent PAN
  • prof. Andrzej Obuchowicz
  • prof. Maciej Ogorzałek, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Marek Pawełczyk, członek korespondent PAN
  • prof. Wojciech Penczek, członek korespondent PAN
  • prof. Erwin Pesch
  • prof. Dorota Pijanowska, członek korespondent PAN
  • prof. Ewaryst Rafajłowicz, członek korespondent PAN
  • prof. Czesława Rosik-Dulewska, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Leszek Rutkowski, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Błażej Skoczeń, członek korespondent PAN
  • prof. Natalia Sobczak, członek korespondent PAN
  • prof. Jerzy Stefanowski, członek korespondent PAN
  • prof. Stanisław Stupkiewicz, członek korespondent PAN
  • prof. Marian Wiercigroch
  • prof. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN
  • prof. Paweł Zięba, członek korespondent PAN

Więcej informacji na stronie wydziału.