Kontakt

tel. +48 22 182 60 10
fax +48 22 182 70 51
wydzial_1@pan.pl

Dziekan wydziału

prof. Andrzej Buko, członek korespondent PAN

Rada kuratorów – skład

 • przewodniczący: prof. Ryszard Nycz, członek rzeczywisty PAN
 • zastępca przewodniczącego: dr hab. Konrad Osajda
 • członkowie:
  • prof. Grażyna Borkowska, członek korespondent PAN  
  • prof. Krystyna Chojnicka, członek korespondent PAN  
  • prof. Francesco Coniglione
  • prof. Przemysław Czapliński, członek korespondent PAN  
  • prof. Dariusz Doliński, członek korespondent PAN  
  • prof. Ewa Domańska, członek korespondent PAN  
  • prof. Stanisław Filipowicz, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Andrzej Friszke, członek korespondent PAN  
  • prof. Włodzimierz Galewicz, członek korespondent PAN  
  • prof. Dariusz Jemielniak, członek korespondent PAN  
  • prof. Krzysztof Kawalec  
  • prof. Małgorzata Kossowska, członek korespondent PAN  
  • prof. Jan Kubik
  • prof. Arkadiusz Marciniak, członek korespondent PAN
  • prof. Edward Nęcka, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Andrzej Rychard, członek korespondent PAN
  • prof. Joanna Tokarska-Bakir, członek korespondent PAN
  • prof. Marek S. Szczepański, członek korespondent PAN  
  • prof. Aleksander Welfe, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Bogdan Wojciszke, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Jerzy Zajadło, członek korespondent PAN  
  • prof. Małgorzata Zaleska, członek korespondent PAN

Więcej informacji na stronie wydziału.