Kontakt

tel. +48 22 182 60 10
fax +48 22 182 70 51
wydzial_1@pan.pl

Dziekan wydziału

prof. Andrzej Buko, członek korespondent PAN

Rada kuratorów – skład

 • przewodniczący: prof. Ryszard Nycz, członek rzeczywisty PAN
 • zastępca przewodniczącego: prof. Konrad Osajda
 • członkowie:
  • prof. Grażyna Borkowska, członek korespondent PAN
  • prof. Michał Buchowski, członek korespondent PAN
  • prof. Przemysław Czapliński, członek korespondent PAN  
  • prof. Dariusz Doliński, członek korespondent PAN  
  • prof. Ewa Domańska, członek korespondent PAN  
  • prof. Barbara Engelking, członek korespondent PAN  
  • prof. Andrzej Friszke, członek korespondent PAN  
  • prof. Marian Gorynia, członek korespondent PAN  
  • prof. Dariusz Jemielniak, członek korespondent PAN   
  • prof. Małgorzata Kossowska, członek korespondent PAN
  • prof. Aleksandra Łuszczyńska, członek korespondent PAN
  • prof. Arkadiusz Marciniak, członek korespondent PAN
  • prof. Ryszard Nycz, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Konrad Osajda, członek korespondent PAN
  • prof. Marek S. Szczepański, członek korespondent PAN
  • prof. Joanna Tokarska-Bakir, członek korespondent PAN 
  • prof. Aleksander Welfe, członek rzeczywisty PAN
  • prof. Jarosław Włodarczyk, członek korespondent PAN 
  • prof. Marcin Wodziński, członek korespondent PAN 
  • prof. Jerzy Zajadło, członek korespondent PAN  
  • prof. Małgorzata Zaleska, członek korespondent PAN

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 • Prof. Francesco Coniglione
 • Prof. Jan Kubik
 • Prof. Krzysztof Kawalec

Więcej informacji na stronie wydziału.