Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej. Jeśli danej treści nie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Polskiej Akademii Nauk (PAN), udostępniamy ją na wniosek obywatela.

Ile będziesz czekać

Zanim złożysz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poszukaj potrzebnych danych w BIP PAN. Jeśli ich nie znajdziesz – złóż wniosek. Informację publiczną dostaniesz:

  • od razu – jeśli mamy do niej bezpośredni dostęp (czyli możemy ją szybko przygotować),
  • do 14 dni od złożenia wniosku – jeśli potrzebujemy czasu, aby ją przygotować,
  • do 2 miesięcy – jeśli potrzebujemy więcej czasu, aby ją przygotować. Powiadomimy wówczas o powodach opóźnienia i podamy termin, do którego otrzymasz informację. Mamy na to 14 dni od dnia, w którym złożysz wniosek.

Jak złożyć wniosek

Dostarcz swój wniosek:

  • pocztą na adres: Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24,
  • osobiście do naszej siedziby (adres jak wyżej, Sekretariat Kanclerza PAN, piętro 26, pokój 2608),
  • faxem pod nr +48 22 182 70 50,
  • mailem na adres kancelaria@pan.pl,
  • przez platformę e-PUAP (elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) /PAN_W-wa/SkrytkaESP).

Kiedy nie uzyskasz informacji

Są sytuacje, kiedy prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu. Tak się dzieje na przykład, gdy treści są niejawne, stanowią tajemnicę przedsiębiorcy albo wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób.

Dowiedz się więcej o informacji publicznej na portalu gov.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).