Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SWZ IDW DOK Niepodległości
Załącznik 1 - IPU dokumentacja v2
Załącznik 2 - OZP
Załącznik 3 - Formularz oferty v2
Załącznik 4 - Obowiązek podatkowy
Załącznik 5-6 - os o niepodl wyk i spe war
Załącznik 7 - wykaz usług
Załącznik 8 - wykaz osób warunek v2
Załącznik 9 - wykaz doświadczenia kryteria v2
Załącznik 10 - wzór zobowiązania
20240313_Zmiana_SWZ_OoZ_nr_1.sig
20240328_INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.sig.pdf