Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ IDW DOK Niepodległości
Załącznik 2 - OZP
Załącznik 4 - Obowiązek podatkowy
Załącznik 5-6 - os o niepodl wyk i spe war
Załącznik 7 - wykaz usług
Załącznik 10 - wzór zobowiązania
20240313_Zmiana_SWZ_OoZ_nr_1.sig