Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ IDW DOK Niepodległości
Załącznik 1 - IPU dokumentacja
Załącznik 2 - OZP
Załącznik 3 - Formularz oferty
Załącznik 4 - Obowiązek podatkowy
Załącznik 5-6 - os o niepodl wyk i spe war
Załącznik 7 - wykaz usług
Załącznik 8 - wykaz osób warunek
Załącznik 9 - wykaz doświadczenia kryteria
Załącznik 10 - wzór zobowiązania