Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego      w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji        i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 w zakresie dostosowania do przepisów ppoż. i przebudowy instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.Załączniki:

Zaproszenie wraz z załącznikami