Dyrektor Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie wybrana na kolejną kadencję

Prof. dr hab. Lucyna Śliwa decyzją Prezesa PAN objęła z dniem 1 kwietnia 2023 r. stanowisko Dyrektora Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie na okres kolejnych 4 lat.

Kandydatura prof. Śliwy została wyłoniona w postępowaniu konkursowym.

Prof. dr hab. Lucyna Śliwa ukończyła Uniwersytet Jagielloński w 1987 r. W 1996 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, a w 2008 r. – stopień doktora habilitowanego w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera PAN. W 2014 r. otrzymała tytuł Profesora nauk biologicznych.

Specjalności badawcze Pani Profesor to lichenologia i taksonomia grzybów zlichenizowanych. Zainteresowania badawcze Profesor Śliwy obejmują systematykę grzybów zlichenizowanych (porostów), filogenezę i zmienność genetyczną i mikroewolucję przedstawicieli rodzaju Lecanora s.l. w skali świata, bioróżnorodność i chorologię porostów w obszarach górskich Europy i Ameryki Południowej i w Ameryce Północnej oraz antropogeniczne przemiany bioty porostów.

Więcej informacji o konkursie: https://bip.pan.pl/oferta-pracy/1280/dyrektorka-dyrektor-instytutu-botaniki-pan .