Główny redaktor Biuletynu Informacji Publicznej PAN

Joanna Misiak

tel. + 48 22 182 66 03
fax +48 22 182 70 69
bip@pan.pl

Kontakt z redakcją

Polska Akademia Nauk
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki

pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24
bip@pan.pl

Pod względem merytorycznym za treści odpowiadają poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki Akademii, które wytworzyły daną informację.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które pomogą nam w jeszcze lepszym redagowaniu naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

Redakcja działa na podstawie regulaminu udostępniania treści w BIP PAN. Skład redakcji wyznaczył Kanclerz Akademii.