Główny redaktor Biuletynu Informacji Publicznej PAN

Agnieszka Borowa-Malinowska
tel. + 48 182 66 05
fax +48 22 182 70 69
bip@pan.pl

Pozostali redaktorzy

  • Bartosz Sumowski
  • Ewa Kaca-Chojecka
  • Katarzyna Kalinowska

Kontakt z redakcją

Polska Akademia Nauk
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24