Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy
Budynek główny - zakres prac i częstotliwość wykonania
Budynek oficyny - zakres prac i częstotliwość wykonania
Umowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty