Przedstawiamy poradnik, jak korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Polskiej Akademii Nauk (PAN). Opisujemy w nim najważniejsze elementy i funkcje serwisu. Podpowiadamy również, jak sprawnie dotrzeć do poszukiwanych treści.

Struktura BIP opiera się na stronie głównej (startowej) oraz zbiorze podstron, na których prezentujemy informacje na dany temat. Wyróżnić można następujące kluczowe elementy.

Nagłówek BIP

Górna, zawsze widoczna część Biuletynu, identyczna dla strony głównej oraz wszystkich podstron. Składa się z:

 • menu pomocniczego (m.in. z deklaracją dostępności i wyszukiwarką),
 • menu podmiotowego (tematycznego),
 • pola tytułu.

Pole tytułu zawiera:

 • nazwę naszej instytucji,
 • logotyp PAN (z linkiem do zewnętrznego serwisu pan.pl – po kliknięciu witryna otworzy się w nowym oknie),
 • logotyp BIP (z linkiem do zewnętrznego serwisu bip.gov.pl – po kliknięciu witryna otworzy się w nowym oknie).

Menu przedmiotowe

Kolumna „Na skróty” widoczna po lewej stronie. Wyświetlają się tutaj elementy menu tematycznego (np. działy, katalogi). Dostępne są też graficzne przyciski (banery), które ułatwiają przejście do konkretnych treści w BIP PAN lub w innych serwisach internetowych.

Pole prezentacji informacji

Największa, centralnie położona część Biuletynu. Służy do prezentowania:

 • informacji publicznych,
 • komunikatów technicznych,
 • elementów funkcjonalnych BIP (np. modułów wyszukiwania zaawansowanego).

Stopka BIP

Dolna, zawsze widoczna część Biuletynu, identyczna dla strony głównej oraz wszystkich podstron. Zawiera m.in.:

 • informacje o redakcji BIP PAN,
 • dane dotyczące działania Biuletynu (statystyki oglądalności, czas ostatniej aktualizacji),
 • zasady udostępniania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystywania,
 • politykę prywatności,
 • formularz kontaktowy.

Wyszukiwarka

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki umieszczonej w menu pomocniczym (w prawym górnym rogu serwisu). Pozwala ona szybko znaleźć treści i filtrować wyniki. Warto też korzystać z wyszukiwarek tematycznych, dostępnych w sekcjach Zamówienia publiczne, Obrót nieruchomościami, Praca w PAN, Konkursy na dyrektorów jednostek naukowych.

Podstawa prawna

Nasz Biuletyn jest zaprojektowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).