W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk


Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

akademia@pan.pl

tel. +48 22 182-60-00
fax +48 22 182-70-50

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Tag: polska akademia nauk

Prezes i wiceprezesi

Prezes PAN jest jednym z organów Akademii. Przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu i pracom Prezydium PAN. Kieruje bieżącą działalnością Akademii w okresach pomiędzy posiedzeniami Prezydium. Reprezentuje PAN w kontaktach z jednostkami zewnętrznymi, w tym władzą ustawodawczą i wykonawczą. Do kompetencji prezesa należy m.in. sprawowanie nadzoru nad...

Jerzy Duszyński

Prof. Jerzy Duszyński jest biochemikiem, członkiem korespondentem PAN i od 2015 r. prezesem Akademii. Od 1971 r. związany z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się bioenergetyką, rolą mitochondriów w funkcjonowaniu komórek, chorobami mitochondrialnymi i neurodegeneracyjnymi, starzeniem się. W latach 2008-2009 pełnił...

Paweł Rowiński

Prof. Paweł M. Rowiński nadzoruje prace Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Koordynuje sprawy instytutów naukowych PAN. Odpowiada za współpracę z: Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, Samorządem Doktorantów PAN, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynuje działania interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds....

Stanisław Czuczwar

Prof. Stanisław J. Czuczwar nadzoruje prace Wydziału V Nauk Medycznych PAN. Ponadto do jego zadań należą m.in. sprawy związane z działalnością oddziałów PAN, a także kontakty z: Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich, Akademią Młodych Uczonych, komisją ds. etyki w nauce, Radą Główną Nauki i...

Stanisław Filipowicz

Prof. Stanisław Filipowicz nadzoruje prace Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Ponadto do jego zadań należą m.in. sprawy dotyczące: archiwów i bibliotek naukowych Akademii, działalności popularyzatorskiej i wydawniczej PAN, wizerunku Akademii oraz kontaktów z mediami i patronatów. Prof. Stanisław Filipowicz jest...

Roman Słowiński

Prof. Roman Słowiński nadzoruje prace Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Ponadto zajmuje się sprawami dotyczącymi zagranicznych stacji naukowych Akademii i współpracy międzynarodowej. Roman Słowiński jest informatykiem, członkiem rzeczywistym PAN, a od 2019 r. wiceprezesem Akademii. W latach 2011-2018 był prezesem Oddziału PAN w Poznaniu. ...

Romuald Zabielski

Prof. Romuald Zabielski nadzoruje prace Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Ponadto wśród jego zadań znajdują się sprawy dotyczące zakładów doświadczalnych PAN, komitetów naukowych, problemowych i narodowych Akademii, a także majątku PAN. Romuald Zabielski jest profesorem nauk weterynaryjnych, członkiem korespondentem PAN, a od...