W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Polska Akademia Nauk


Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

akademia@pan.pl

tel. +48 22 182-60-00
fax +48 22 182-70-50

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Kontakt

Polska Akademia Nauk


Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

akademia@pan.pl

tel. +48 22 182-60-00
fax +48 22 182-70-50

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Tag: kancelaria

Kancelaria PAN nieczynna w Wigilię

24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zapraszamy do kontaktu po Świętach Bożego Narodzenia.

Kanclerz

Kanclerz jest jednym z organów Akademii. Za swoje działania odpowiada przed prezesem PAN. Kieruje bieżącą działalnością Kancelarii PAN. Do jego kompetencji należą sprawy administracyjne, finansowe, gospodarcze oraz dotyczące nieruchomości. Szczegółowy zakres zadań zawiera regulamin działalności kanclerza Akademii i Kancelarii...

Biuro Organizacyjno-Majątkowe

Biuro Organizacyjno-Majątkowe sprawuje bezpośredni nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami (będącymi w zasobach PAN, nieprzekazanymi  jednostkom organizacyjnym). W szczególności zajmuje się zarządzaniem, sprzedażą, najmem, dzierżawą oraz obciążaniem nieruchomości. Biuro odpowiada  również za realizację i...

Biuro Finansów i Budżetu

Biuro Finansów i Budżetu uczestniczy w pracach nad projektem budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii. W ciągu roku budżetowego monitoruje poziom wykorzystania przez jednostki organizacyjne dotacji podmiotowej. Czuwa nad ewentualnymi przemieszczeniami w budżecie Akademii. Opracowuje projekt planu finansowego Akademii oraz...

Biuro ds. Doskonałości Naukowej

Biuro ds. Doskonałości Naukowej wspiera najlepszych naukowców w staraniach o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC (ang. European Research Council). Doradza kandydatom jak napisać dobry wniosek, przygotowuje do prezentacji projektu w Brukseli, organizuje warsztaty i konsultacje, pomaga też na etapie sprawozdawczym. Z...

Gabinet Prezesa

Gabinet Prezesa obsługuje: Zgromadzenie Ogólne i Prezydium Akademii, prezesa, wiceprezesów i kanclerza PAN, Akademię Młodych Uczonych, zespoły doradcze prezesa PAN, gremia odpowiedzialne za nagrody, medale i wyróżnienia przyznawane przez organy Akademii. Do zadań Gabinetu należą także sprawy związane z wyborami...