W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Kanclerz

Kanclerz jest jednym z organów Akademii. Za swoje działania odpowiada przed prezesem PAN. Kieruje bieżącą działalnością Kancelarii PAN. Do jego kompetencji należą sprawy administracyjne, finansowe, gospodarcze oraz dotyczące nieruchomości. Szczegółowy zakres zadań zawiera regulamin działalności kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

Kanclerza powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa Akademii. Kanclerz sprawuje funkcję przez 4 lata, a jego kadencja odpowiada kadencji prezesa PAN.

Dr Rafał Wierzchosławski - zdjęcie

Dr inż. Rafał Wierzchosławski

Absolwent Wydziału Rolnictwa Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Działalność naukową rozpoczął w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. W 2004 r. uzyskał stopień doktora na uniwersytecie stanowym Northern Illinois University, DeKalb, USA w dziedzinie nauk biologicznych, specjalizacja – wirusologia molekularna. W latach 2005-2008 kontynuował pracę naukową w National Institutes of Health – National Cancer Institute, Frederick, USA.  

Po powrocie do kraju rozpoczął służbę w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uzyskując uprawnienia eksperta opiniującego w obszarze badań DNA, a następnie kontynuował służbę w Gabinecie Szefa, Departamencie Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych oraz w Departamencie Kontrwywiadu ABW.

Po zakończeniu służby w 2018 r. objął stanowisko Koordynatora ds. Infrastruktury w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
W latach 2020-2022 rozwijał umiejętności zarządcze w nauce w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN pełniąc kolejno funkcje kierownika Działu Projektów Badawczych i Rozwojowych, Pełnomocnika Dyrektora ds. Działalności Usługowej oraz Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju. 

Członek kilkunastu komisji, zespołów zadaniowych, grup roboczych i zespołów kryzysowych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym, zajmujących się zagadnieniami związanymi z nauką oraz bezpieczeństwem państwa.


Kontakt

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56
kancelaria@pan.pl

Tag

Powiadom znajomego