W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Wydziały

W strukturze Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje 5 wydziałów. Skupiają one uczonych i instytuty PAN reprezentujące różne dziedziny nauki.

W każdym z wydziałów działa rada kuratorów, której pracami kieruje przewodniczący. Do zakresu działania rad kuratorów należą sprawy związane z działalnością instytutów naukowych Akademii, m.in. przeprowadzanie ich okresowej oceny, występowanie do prezesa PAN z wnioskami o reorganizacje, a także organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego. Rady kuratorów oceniają też działanie komitetów naukowych.

Wydziały koordynują działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych oraz instytutów naukowych PAN. Sprawują nadzór nad pomocniczymi jednostkami naukowymi.

Bieżącymi pracami wydziału, będącymi poza zakresem odpowiedzialności rad kuratorów, kieruje dziekan. Dziekan składa roczne sprawozdania z działalności wydziału i jego członków wiceprezesowi Akademii sprawującemu nadzór nad pracami danego wydziału.

Kadencja władz wydziału trwa 4 lata.

Tag

Powiadom znajomego