W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Kanclerz

Kanclerz jest jednym z organów Akademii. Za swoje działania odpowiada przed prezesem PAN. Kieruje bieżącą działalnością Kancelarii PAN. Do jego kompetencji należą sprawy administracyjne, finansowe, gospodarcze oraz dotyczące nieruchomości. Szczegółowy zakres zadań zawiera regulamin działalności kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

Kanclerza powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa Akademii. Kanclerz sprawuje funkcję przez 4 lata, a jego kadencja odpowiada kadencji prezesa PAN.

Nota biograficzna

Kanclerz PAN — mgr inż. Tadeusz Latała

Mgr inż. Tadeusz Latała jest absolwentem Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1990-1997 pełnił służbę w Wojskowej Akademii Technicznej, zajmując stanowiska inżyniera, asystenta naukowo-dydaktycznego oraz kierownika laboratorium.

Od 1997 do 2004 r. kontynuował zawodową służbę wojskową w Szefostwie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Dowództwa Wojsk Lądowych. Zajmował kolejno stanowiska: specjalisty w Oddziale Szkolenia, specjalisty w Wydziale Uzbrojenia i Sprzętu, starszego specjalisty w Oddziale Szkolenia oraz szefa Wydziału Uzbrojenia i Sprzętu.

W 1992 r. ukończył kurs edukacji pedagogicznej, w 1999 r. studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania, a w 2002 r. kurs taktyczno-operacyjny z zakresu integracji z NATO.

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej rozwijał swoje umiejętności w zakresie działalności administracyjnej i zarządczej. Pracował m.in. na stanowiskach głównego specjalisty, a następnie naczelnika Wydziału Kontroli Spraw Administracyjnych i Finansowo-Księgowych w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie oraz dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W latach 2010-2015 zastępca dyrektora ds. ogólnych w Instytucie Geofizyki PAN.

Kontakt

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56
kancelaria@pan.pl

Tag

Powiadom znajomego