W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Prezydium

Prezydium Akademii jest jednym z organów PAN. W okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego wykonuje zadania przewidziane dla Zgromadzenia (czyli określa kierunki i nadzoruje działania Akademii). Podejmuje w tym zakresie uchwały wiążące inne organy PAN.

Prezydium nadzoruje także wykonywanie zadań przez jednostki naukowe oraz inne jednostki Akademii. Jego kadencja trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

Prezydium Akademii:

 • określa programy rozwoju Akademii oraz ocenia stopień ich realizacji;
 • uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii;
 • uchwala plany finansowe Akademii i rozpatruje sprawozdania z ich wykonania;
 • rozpatruje opinie, oceny, ekspertyzy i prognozy dotyczące spraw istotnych dla planowania i realizacji polityki państwa (wykonywane na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka Sejmu lub Senatu, ministrów lub centralnych organów administracji rządowej lub z inicjatywy własnej) oraz przedstawia je w imieniu Akademii;
 • uchwala program sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii;
 • opiniuje projekty ustaw dotyczących nauki i kształcenia;
 • podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych w ustawie o PAN i statucie PAN dla Prezydium Akademii.

W skład Prezydium Akademii wchodzą:

 • prezes Akademii, który przewodniczy jego pracom;
 • wiceprezesi Akademii;
 • po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów, wybranym przez Zgromadzenie Ogólne Akademii;
 • prezesi oddziałów Akademii;
 • przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii;
 • przewodniczący rad kuratorów;
 • kanclerz Akademii.

Aktualny skład Prezydium Akademii (kadencja 2019-2022)

 • prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN, przewodniczący Prezydium, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Tomasz Brzozowski, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Andrzej Buko, członek korespondent PAN
 • prof. Tadeusz Burczyński, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Andrzej Ciereszko, członek korespondent PAN
 • prof. Stanisław Czuczwar, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Stanisław Filipowicz, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Andrzej Jajszczyk, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Janusz Jurczak, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Tomasz Kapitaniak, członek rzeczywisty PAN
 • mgr inż. Tadeusz Latała, kanclerz PAN
 • prof. Lechosław Latos-Grażyński, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Krzysztof W. Nowak, członek korespondent PAN
 • prof. Ryszard Nycz, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Antoni Rogalski, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Paweł Rowiński, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Witold Rużyłło, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Cezary Sławiński, członek korespondent PAN
 • prof. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Marek Świtoński, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Katarzyna Turnau, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Aleksander Welfe, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent PAN
 • prof. Andrzej Więcek, członek korespondent PAN
 • prof. Małgorzata Witko, członek rzeczywisty PAN
 • prof. Romuald Zabielski, członek korespondent PAN

Zmarli członkowie Prezydium Akademii (kadencja 2019-2022)

 • prof. Roman Micnas, członek rzeczywisty PAN

Tag

Powiadom znajomego