W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Komórka odpowiedzialna

Biuro Organizacyjno-Majątkowe, Kancelaria PAN 
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Sposób udostępniania danych

Rejestr jest jawny. Zawarte w nim dane udostępniamy w Biuletynie Informacji Publicznej PAN oraz przez wydanie odpisu lub wyciągu.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r. Nr 236 poz. 1558) 
 • Regulamin działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii 

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez  prezesa Akademii  i kanclerza  Akademii

Komórka odpowiedzialna

Biuro Organizacyjno-Majątkowe, Kancelaria PAN 
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Sposób udostępniania danych

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Podstawa prawna

Ewidencja uchwał Zgromadzenia Ogólnego PAN i Prezydium PAN oraz decyzji prezesa Akademii i zarządzeń kanclerza Akademii

Komórka odpowiedzialna

Biuro Organizacyjno-Majątkowe, Kancelaria PAN 
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Sposób udostępniania danych

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Podstawa prawna

Ewidencja nieruchomości

Komórka odpowiedzialna

Biuro Organizacyjno-Majątkowe, Kancelaria PAN 
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Sposób udostępniania danych

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Podstawa prawna 

Archiwum Zakładowe

Komórka odpowiedzialna

Gabinet Prezesa, Kancelaria PAN 
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Sposób udostępniania danych

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Podstawa prawna 

PAN Archiwum w Warszawie

Jednostka odpowiedzialna

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie 
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
(archiwum posiada również oddziały w Poznaniu i Katowicach)

Sposób udostępniania danych

W trybie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
 • Statut Polskiej Akademii Nauk
 • Uchwała nr 167 Sekretariatu Naukowego Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 1 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia i organizacji Archiwum Polskiej Akademii Nauk 
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
 • Statut Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie stanowiący załącznik do decyzji nr 71 Prezesa PAN z dnia 23 grudnia 2011 r.  w sprawie nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie zmienionej decyzją nr 29 Prezesa PAN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającą decyzję w sprawie nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Jednostka odpowiedzialna

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
ul. św. Jana 26, 31-018 Kraków 

Sposób udostępniania danych

W trybie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz w oparciu o regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
 • Statut Polskiej Akademii Nauk
 • Statut Archiwum Nauki PAN i PAU
 • Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Tag

Powiadom znajomego