W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Apel środowiska akademickiego do prezydenta o wycofanie projektu o Akademii Kopernikańskiej

Instytucje środowiska akademickiego, w tym PAN, zwróciły się do Andrzeja Dudy o wycofanie projektu o Akademii Kopernikańskiej i wstrzymanie dotyczących go prac. Prezydent skierował wspomniany projekt do Sejmu 2 marca 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią apelu.


Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 
Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana Prezydenta z gorącym apelem związanym z projektem ustawy o Akademii Kopernikańskiej, przekazanym przez Pana do procedowania w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Jako przedstawiciele demokratycznie wybranych, reprezentatywnych instytucji środowiska akademickiego: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, a także organizacji związkowych: Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność", zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o wycofanie projektu i wstrzymanie dotyczących go prac.

Przedłożony projekt wywołuje poważne kontrowersje merytoryczne w środowisku akademickim, jest źródłem wielu negatywnych emocji i obaw wśród polskich uczonych. Sposób tworzenia, funkcjonowania i finansowania, a także celowość powołania Akademii jest dla większości środowiska niezrozumiały. Niejasne są przyczyny włączenia do jej struktury zaledwie części obszarów badawczych, z pominięciem innych, niezwykle ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki naszego kraju. Sytuacja ta, w połączeniu z brakiem szerszej, środowiskowej dyskusji nad projektem, wywołuje różne spekulacje. Istotne zastrzeżenia przedstawiła także Polska Akademia Umiejętności. Istnieje zatem bardzo realne niebezpieczeństwo, iż projektowana ustawa stanie się źródłem rozłamu środowiska naukowego.

Nasz niepokój potęguje fakt, iż projekt pojawia się w szczególnym i wyjątkowo niespokojnym czasie, gdy sytuacja gospodarcza jest trudna ze względu na rosnącą inflację, ceny paliw i energii oraz trwający kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie oraz planowane bardzo wysokie koszty działań pomocowych. Tymczasem wdrożenie projektu wymaga znacznych nakładów finansowych, które będą absorbowały środki niezbędne na pokrycie skutków wzrostu cen oraz zwiększenia niezbędnych wydatków na obronność. Wpłynie to na pogorszenie trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się dziś szkolnictwo wyższe i nauka, zmagające się z nieoszacowanymi jeszcze skutkami wciąż trwającej pandemii.

W piśmie KRASP z 15.02.2022 roku do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (dołączonym do tego listu), oraz w pismach i postulatach organizacji związkowych, dotyczących zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, w tym wynagrodzeń pracowników, złożonych jeszcze przed agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wskazaliśmy na konieczność zwiększenia finasowania sektora szkolnictwa wyższego o ok. 3,4 mld złotych, tak aby pokryć wzrastające koszty utrzymania infrastruktury uczelni i instytutów oraz przeprowadzenia niezbędnego zwiększenia wynagrodzenia, które zaledwie zrekompensuje skutki rosnącej inflacji i cen energii. Z podobnymi problemami zmagają się także instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Warto wskazać na fundamentalne aktualnie problemy finansowe środowiska, jak chociażby fakt, że łączna wartość szacowanych zwiększonych kosztów funkcjonowania w 2022 r. tylko uczelni biorących udział w badaniu wynosi ponad 1 mld zł (wartość dla 74 jednostek spośród 97 publicznych uczelni zrzeszonych w KRASP). Pogłębiające się niedofinansowanie, jeśli chodzi o wynagrodzenia w szkołach wyższych i instytucjach nauki, powoduje coraz większą frustrację oraz chęć rezygnacji z zawodu wielu młodych, wartościowych nauczycieli akademickich. Rośnie niezadowolenie naszych społeczności – na polskich uczelniach trwa akcja protestacyjna związków zawodowych.

Wymowa faktów jest nieubłagana: stosunek wartości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora do minimalnego wynagrodzenia pracownika zmniejszył się z 3,05 w 2018 roku do zaledwie 2,13 w 2022 roku. Pokazuje to dobitnie stopień spadku wartości wynagrodzeń w systemie szkolnictwa wyższego w stosunku do wzrostu płac w gospodarce. Podwyższenie płacy minimalnej do wysokości 3010 zł brutto, bez równoczesnej korekty minimalnej płacy profesora powoduje postępującą pauperyzację zawodu uczonego: nowa płaca minimalna stanowi aż 47% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora (6410 zł brutto) i 64% wynagrodzenia zasadniczego adiunkta (4680 zł brutto), a minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta (3205 zł brutto) jest tylko o 195 zł brutto wyższe od płacy minimalnej.

Rozwój polskich uczelni i instytutów PAN służy całemu krajowi, decyduje o przyszłości młodych Polaków. Zwracamy się zatem z prośbą, aby Pan Prezydent zechciał rozważyć nasze argumenty. Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za zorganizowanie osobistego spotkania, na którym przedstawilibyśmy szczegółowo wszystkie wątpliwości, uwagi i problemy, jakie przedstawiony projekt stwarza dla polskiego środowiska akademickiego i systemu szkolnictwa wyższego. Nie znalazły się one w ocenie skutków regulacji.

W czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą dzielna Ukraina walczy o wolność swoją i naszą, nie są nam potrzebne rozdźwięki, podziały i konflikty w środowisku i społeczeństwie. Ważna jest jedność i wspólne stawianie czoła realnym, ważnym i pilnym wyzwaniom, które stoją przed nami wszystkimi.

Z wyrazami szacunku

  • prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • prof. Marcin Pałys, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • dr Janusz Szczerba, Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • Dominik Szczukocki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 24 marca 2022 r.


Źródło informacji: KRASP

Tag

Powiadom znajomego