W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Powstał Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

Nowy komitet problemowy działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Przewodniczącą została prof. Iwona Hofman, medioznawca z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Komitet zajmie się następującymi sprawami.

  1. Opracowanie raportu (bilansu otwarcia) dotyczącego nauki o komunikacji społecznej i mediach. Dokument będzie obejmował takie zagadnienia, jak ewolucja przedmiotu badań, mapa sieci badawczych krajowych i zagranicznych, pozycjonowanie czasopism naukowych, kierunki badań i dydaktyki, współpraca z towarzystwami naukowymi.
  2. Analiza wartości informacji jako problemu edukacji medialnej (świadome uczestnictwo w procesach komunikacji społecznej, kształcenie kompetencji odbiorczych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego).
  3. Ocena zmian w systemie medialnym w Polsce (prawo i etyka mediów, teoria systemów medialnych, polityzacja mediów, deprofesjonalizacja dziennikarstwa).
  4. Przygotowanie rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji.

Plan działań

Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN powołano na kadencję 2021-2022. Pracami pokieruje medioznawca prof. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Pierwsze zebranie plenarne w nowym składzie zostanie zwołane nie później niż 30 kwietnia, a do 30 czerwca 2021 r. powstanie szczegółowy program działania na całą kadencję.

Nowy komitet problemowy działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

O komitetach

Komitety problemowe PAN zajmują się zagadnieniami, których rozwiązanie wymaga długofalowych analiz na styku wielu dyscyplin naukowych. Wykonują zadania o dużym znaczeniu poznawczym, społecznym lub gospodarczym.

Decyzję o utworzeniu komitetu problemowego podejmuje Prezydium Akademii. W PAN działają również komitety naukowe oraz komitety narodowe.

Podstawa prawna

Uchwała nr 1/2021 Prezydium PAN z 19 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia komitetu problemowego przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2021-2022

Uchwała nr 2/2021 Prezydium PAN z 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2021-2022

Tag

Powiadom znajomego