W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Informacja o wynikach rejestracji w Elektronicznym Systemie Wyborczym Polskiej Akademii Nauk

Informacja o wynikach rejestracji w Elektronicznym Systemie Wyborczym Polskiej Akademii Nauk

6 października b.r. zakończyła się rejestracja osób uprawnionych do głosowania w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych”, warunkiem koniecznym do przeprowadzenia wyborów do komitetu naukowego jest, aby w odniesieniu do danego komitetu naukowego, co najmniej 60 samodzielnych pracowników naukowych zgłosiło wolę do skorzystania z legitymacji biernej.

Warunek ten został spełniony dla 71 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk:

1. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN
2. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
3. Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN
4. Komitet Mechaniki PAN
5. Komitet Językoznawstwa PAN
6. Komitet Nauk Prawnych PAN
7. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
8. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
9. Komitet Inżynierii Środowiska PAN
10. Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
11. Komitet Budowy Maszyn PAN
12. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
13. Komitet Transportu PAN
14. Komitet Inżynierii Produkcji PAN
15. Komitet Nauk Historycznych PAN
16. Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN
17. Komitet Nauk o Finansach PAN
18. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
19. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
20. Komitet Fizyki PAN
21. Komitet Informatyki PAN
22. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
23. Komitet Chemii PAN
24. Komitet Elektrotechniki PAN
25. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
26. Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
27. Komitet Zdrowia Publicznego PAN
28. Komitet Nauk Politycznych PAN
29. Komitet Biotechnologii PAN
30. Komitet Automatyki i Robotyki PAN
31. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
32. Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN
33. Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN
34. Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN
35. Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
36. Komitet Biologii Organizmalnej PAN
37. Komitet Nauk o Literaturze PAN
38. Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN
39. Komitet Górnictwa PAN
40. Komitet Nauk o Kulturze PAN
41. Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
42. Komitet Akustyki PAN
43. Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
44. Komitet Nauk Klinicznych PAN
45. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
46. Komitet Nauk Demograficznych PAN
47. Komitet Słowianoznawstwa PAN
48. Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN
49. Komitet Astronomii PAN
50. Komitet Krystalografii PAN
51. Komitet Nauk Agronomicznych PAN
52.  Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN
53. Komitet Nauk Neurologicznych PAN
54. Komitet Nauk Geograficznych PAN
55. Komitet Nauk Geologicznych PAN
56. Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
57. Komitet Geodezji PAN
58. Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
59. Komitet Chemii Analitycznej PAN
60. Komitet Nauk Teologicznych PAN
61. Komitet Matematyki PAN
62. Komitet Psychologii PAN
63. Komitet Badań Morza PAN
64. Komitet Neurobiologii PAN
65. Komitet Rozwoju Człowieka PAN
66. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
67. Komitet Nauk Filozoficznych PAN
68. Komitet Nauk o Sztuce PAN
69. Komitet Badań Czwartorzędu PAN
70. Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
71. Komitet Socjologii PAN


Do 7 następujących komitetów naukowych  Polskiej Akademii Nauk:

72. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
73. Komitet Nauk Etnologicznych PAN
74. Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
75. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
76. Komitet Geofizyki PAN
77. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN
78. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

nie zgłosiło woli skorzystania z legitymacji biernej co najmniej 60 osób.
Do tych komitetów naukowych wybory nie będą przeprowadzane.

 Osoby, które zadeklarowały wolę skorzystania z czynnego lub biernego prawa wyborczego do komitetu, do którego wybory nie będą  przeprowadzane (l.p. 72 - 78), mogą w ciągu 14 dni od dnia wysłania do nich informacji z Elektronicznego Systemu Wyborczego PAN (ESWPAN) dotyczącej braku wyborów do danego komitetu, zgłosić deklaracje skorzystania z czynnego lub biernego prawa wyborczego do innego komitetu, do którego wybory odbędą się (l.p. 1 - 71).

Powiadom znajomego