W naszym Biuletynie stosujemy ciasteczka (ang. cookies). To niewielkie pliki wysyłane do urządzenia użytkownika. Zawierają informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w swojej przeglądarce. Zapoznaj się też z naszą Polityką prywatności.

Kontakt

Polska Akademia Nauk

Kancelaria PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24

kancelaria@pan.pl

tel. +48 22 182 61 82
fax +48 22 182 70 56

NIP: 5251575083
VAT EU: PL5251575083

Słownik skrótów

W naszych treściach pojawiają się różne skróty.

Wyjaśniamy je zwykle w danym artykule czy dokumencie. Najważniejsze zebraliśmy poniżej, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu.

Kluczowe skróty

 • BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
 • BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • CMS – aplikacja służąca do prowadzenia strony internetowej (ang. content management system)
 • Dz. U. – Dziennik Ustaw
 • ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • ERC – Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council)
 • ESP – elektroniczna skrzynka podawcza
 • IOD – inspektor ochrony danych
 • IPU – istotne postanowienia umowy
 • KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • MSCA COFUND – jeden z unijnych konkursów na współfinansowanie programów grantowych (Maria Skłodowska-Curie Actions – COFUND)
 • MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • NCN – Narodowe Centrum Nauki
 • NIK – Najwyższa Izba Kontroli
 • PAN – Polska Akademia Nauk
 • PAU – Polska Akademia Umiejętności
 • PKiN – Pałac Kultury i Nauki
 • PRM – Prezes Rady Ministrów
 • PZP – ustawa Prawo zamówień publicznych
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1)
 • RP – Rzeczpospolita Polska
 • SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • UDIP – ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • UE – Unia Europejska
 • UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • UPO – urzędowe poświadczenie odbioru
 • WCAG 2.1 – międzynarodowy standard dotyczący tzw. dostępności cyfrowej (ang. Web Content Accessibility Guidelines); obowiązuje na stronach polskich instytucji publicznych

Komórki organizacyjne PAN

 • GP – Gabinet Prezesa
 • BO – Biuro Organizacyjne
 • BFB – Biuro Finansów i Budżetu
 • BIC – Biuro Informatyki i Cyfryzacji
 • BM – Biuro Majątkowe
 • BP – Biuro Prawne
 • BWZ – Biuro Współpracy z Zagranicą
 • BDN – Biuro ds. Doskonałości Naukowej
 • BKIN – Biuro ds. Komunikacji i Informacji Naukowej
 • ZSP – Zespół Spraw Pracowniczych
 • ZZP – Zespół Zamówień Publicznych
 • ZAKW – Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • ZZKOIN – Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
 • SSBHP – Samodzielnie Stanowisko do spraw Bezpieczeństwo i Higieny Pracy

Inne skróty powiązane z PAN

 • AMU – Akademia Młodych Uczonych
 • DUN – działalność upowszechniająca naukę
 • PASIFIC – koordynowany przez PAN międzynarodowy program stypendialny dla naukowców (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity)
 • PIASt – Polski Instytut Studiów Zaawansowanych
 • RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 • RDJN – Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych
 • ZDP – Zakład Działalności Pomocniczej
 • ZO – Zgromadzenie Ogólne

Powiadom znajomego